Veelgestelde vraag
De laatste tijd worden we nog al eens gebeld met de vraag of we een “biocidenverklaring”, “biocidengoedkeuring”, “desinfectiemiddel certificaat” (of andere soortgelijke benaming) kunnen aanleveren om tijdens inspectie te kunnen aantonen dat er gebruik gemaakt wordt van toegelaten desinfecteermiddelen. Die vraag kunnen we natuurlijk altijd beantwoorden en op dat moment in de juiste documenten voorzien. Graag nemen we daarom hier even van de gelegenheid gebruik om een korte uitleg te geven aangaande de biocidenverordening en wat dit voor u als eindgebruiker nou allemaal inhoud.

Ctgb
Bedrijven die in Nederland biociden in de handel brengen, moeten hiervoor toestemming vragen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het verloop van dergelijke aanvragen is vastgelegd in de Europese Biocidenverordening, die sinds 1 september 2013 van kracht is.
Elke op de markt gebrachte biocide dient een toelatingsnummer te hebben waarmee kan worden gecontroleerd of het betreffende middel mag worden ingezet in een bepaalde toepassing. Verder de diepte in? Lees hier verder.

Toelating databank
Om te controleren of een bepaald product mag worden gebruikt voor uw toepassing kan de nationale toelatingen databank worden geraadpleegd. Het zogenoemde toelatingsnummer dient verplicht duidelijk zichtbaar op de verpakking van elke biocide zijn vermeld. In de toelatingen databank kan elk toelatingsnummer worden gecontroleerd. Een uitreksel van het toelatingsbesluit evenals de wettelijke gebruiksvoorschriften kunnen hier worden gedownload. In het overzicht kunt u al vrij snel direct zien of het middel voor uw toepassing gebruikt mag worden.

Vrijblijvend advies
Wilt u meer weten over het gebruik van Tevan Panox® binnen uw werkgebied, hoe u ervoor zorgt dat uw verplichte administratie in orde is en tijdens inspectie goed kunt aantonen dat u de juiste methode en middelen volgens de meest recente wet- en regelgeving gebruikt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op voor vragen