Preventief en curatief desinfecteren met Tevan Panox® 300

Tevan Panox® 300 met toelatingsnummer 14798N heeft een volledige virusclaim binnen PT02, PT03 en PT04. Binnen het wettelijke gebruiksvoorschrift van het Ctgb is derhalve vastgelegd dat ter bestrijding van schimmels en virussen middels een inwerktijd van 15 minuten gedesinfecteerd kan worden.

Reiniging & desinfectie, bijna in 1 woord te noemen

Een goede reiniging voorafgaande is vanzelfsprekend een pré. Reiniging en desinfectie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien is het zonde om de kracht van een desinfectiemiddel te gebruiken om mee te reinigen, dit is ook economisch niet aan te bevelen. Reinigingsmiddelen zijn er om te reinigen voorafgaande desinfectie en desinfecteermiddelen zijn er om micro-organismen terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Dit heeft niet alleen een economische grondslag maar nog belangrijker, een wettelijke grondslag.

Gebruiksaanwijzing ter bestrijding van virussen

Tevan Panox® 300 is een gebruiksklare oplossing. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen (inclusief industrie en laboratoria en zwembaden) en oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor :

Ter bestrijding van schimmels en virussen: – inwerktijd minimaal 15 minuten.

Oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten – inwerktijd minimaal 30 minuten.

Gebruiksaanwijzing ter bestrijding van Coronavirus Covid-19

Hiertoe geldt de zelfde gebruiksinstructie als vastgelegd in de wettelijke gebruiksvoorschriften uit de toelating van het Ctgb. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen (inclusief industrie en laboratoria en zwembaden) en oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor :

Ter bestrijding van schimmels en virussen: – inwerktijd minimaal 15 minuten.

Oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten – inwerktijd minimaal 30 minuten.

Direct kopen in de webshop
Tevan Panox - Uitleg over de biocidenverordening